Nasze usługi

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jakuba Zacharewicza zapewnia kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom i klientom indywidualnym.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym zakresem usług w ramach poszczególnych dziedzin prawa dostępnym poniżej.

ico_s_1_2-1.png

Prawo karne

Doradztwo prawne w zakresie prawa karnego, obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, obrona oskarżonego przed sądami we wszystkich instancjach, reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym.

ico_s_1_3-1.png

Prawo cywilne

Doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, sporządzanie projektów i opiniowanie umów cywilnoprawnych, dochodzenie roszczeń i odszkodowań, prowadzenie spraw spadkowych.

ico_s_1_1-1.png

Prawo gospodarcze

Doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego, obsługa prawna przedsiębiorców, prowadzenie postępowań rejestrowych, sporządzanie projektów i opiniowanie umów, opracowywanie projektów uchwał i regulaminów, uczestnictwo w negocjacjach.

ico_s_1_4.png

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prowadzenie spraw o rozwód i separację, prowadzenie spraw o alimenty.

ico_s_1_5.png

Prawo administracyjne

Doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego, pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji, przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych, reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji państwowej i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

ico_s_1_6.png

Prawo pracy

Doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, reprezentowanie klientów w sprawach związanych z prawem pracy, przygotowywanie regulaminów pracy i innych aktów prawa pracy, przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunku pracy.

Visit Us On Facebook